HE 172/2013

HE 172/2013

eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 14.11.2013 StVM 19/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Arto Eno, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

​​​​