HE 172/2014

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.10.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 02.10.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 HaVM 56/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

02.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

02.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäministeriö (K)

- avustaja Elina Saaristo-Diatta, ulkoasiainministeriö (K)

- oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International Suomen osasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Robin Harms, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- käräjätuomari Jukka Jaakkola, Helsingin käräjäoikeus (K)

- lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- toiminnanjohtaja Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry (K)

- oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, Suomen Punainen Risti (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Lastensuojelun Keskusliitto (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

25.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, (K)

28.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 45/2014 vp

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Kinnunen, Maahanmuuttovirasto (K)

- johtaja Jari Kähkönen, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- johtaja Pekka Nuutinen, Metsälän vastaanottokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Helsingin kaupunki (K)

05.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö (K)

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön selvitys

23.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Magdalena Kmakin ja Aleksi Seilosen raportti Administrative Detention of Migrants in the District Court of Helsinki koskien ulkomaalaisten säilöönottoa Helsingin käräjäoikeudessa

11.02.2015

Epävirallinen keskustelu

12.02.2015

Yleiskeskustelu

13.02.2015

Jätetty asia pöydälle

27.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

06.03.2015

Merkitty saapuneeksi

- Amnesty Internationalin 27.2.2015 toimittamat lisätiedot

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 56/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.10.2014

Käsittely päättynyt 27.11.2014 PeVL 45/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.11.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultavaksi oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- vastine sisäministeriöltä

25.11.2014

Epävirallinen keskustelu

26.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sisäministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 45/2014 vp