HE 173/2006

HE 173/2006

valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.10.2006

Käsittely päättynyt 16.11.2006 StVM 37/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto

- neuvotteleva virkamies Erik Strömberg, valtiovarainministeriö (K)

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- linjan johtaja Heikki Kammonen, Valtiokonttori

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

- neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

- tiedottaja Ulla Ahlgren, Työeläkevakuuttajat TELA ry

09.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 37/2006 vp