HE 173/2007

laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2008

Käsittely päättynyt 15.02.2008 StVM 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

06.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen

07.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kirjallinen kannanotto

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- ylilääkäri Seppo Koskinen, Kansanterveyslaitos (K)

- osaamiskeskuksen johtaja, professori Kaj Husman, Työterveyslaitos (K)

- toimitusjohtaja Kristiina Laiho, Pikassos Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

15.02.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 1/2008 vp