HE 174/2009

HE 174/2009

laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 HaVM 19/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

05.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

06.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 17/2009 vp.

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala, saamelaiskäräjät (K)

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- työmarkkina-asiamies Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus/Ålands Landskapsregering (K)

- Kolarin kunta (K)

- Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- Opetushallitus (K)

- Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto r.y. (K)

- Suomen kirjastoseura ry (K)

17.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 29/2009 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

- Puumalan kunta (K)

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 15/2009 vp.

25.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

26.11.2009

Yleiskeskustelu

27.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

Valmistunut:

- HaVM 19/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 12.11.2009 PeVL 29/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuullaan vielä professori Ryynästä, Viljasta sekä Suomen Kuntaliiton edustajaa

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

05.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

06.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.11.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 29/2009 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 SiVL 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sanna Lehtonen, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetustoimen johtaja Rauno Jarnila, Helsingin kaupunki (K)

- hallintojohtaja Tuomo Penttinen, Mäntyharjun kunta (K)

- kunnanjohtaja Viljo Pesonen, Utsjoen kunta (K)

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kouluneuvos Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- johtava ekonomisti Antti Moisio, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- talousjohtaja Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (K)

- pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Johan Hahkala, Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry (K)

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Anne Martikainen, Tervaväylän koulu (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström, Yksityisen Opetusalan Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Aki Holopainen, Yksityiskoulujen Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, Suomen kirjastoseura (K)

- toiminnanjohtaja Markku Moisala, Yksityiskoulujen liitto ry (K)

06.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- taiteen keskustoimikunnan viesti 3.11.2009

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tuloksellisuustarkastaja Teemu Kalijärvi, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

13.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys 12.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.11.2009

Yleiskeskustelu

20.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2009

Käsittely päättynyt 05.11.2009 StVL 17/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoon kaupunki (K)

- kunnansihteeri Matti Sollo, Lapinlahden kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- tutkimusprofessori Unto Häkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- johtava ekonomisti Antti Moisio, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja Mikko Koskinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.10.2009

Valmistava keskustelu

04.11.2009

Yleiskeskustelu

05.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 17/2009 vp

​​​​