HE 174/2010

HE 174/2010

merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 28.01.2011 TyVM 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

- toiminnanjohtaja Pekka Partanen, Suomen Laivanpäällystöliitto ry (K)

- järjestösihteeri Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

- varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry (K)

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstöjohtaja Erkki Kotiranta, Arctia Shipping Oy edustaen myös Suomen erikoisalusten työnantajaliitto ry:tä (K)

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 43/2010

30.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Lassi Hilska, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.01.2011

Yleiskeskustelu

28.01.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 15/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 25.11.2010 PeVL 43/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Liisa Nieminen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

26.10.2010

Epävirallinen keskustelu

28.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys

Valmistava keskustelu

24.11.2010

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

25.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 43/2010 vp