HE 174/2012

eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.12.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 05.12.2012

Käsittely päättynyt 14.02.2013 LiVM 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Seppo Öörni, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Kari Hiltunen, Liikennevirasto

- johtava asiantuntija Jussi Kiuru, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

- toiminnanjohtaja Sampo Hietanen, Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Linja-autoliitto (K)

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- Suomen Taksiliitto (K)

14.02.2013

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 1/2013 vp