HE 174/2013

HE 174/2013

eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 TaVM 33/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

06.11.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Heikki Vesa, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkija Satu Aaltonen, Turun yliopisto / TSE Entre (K)

- tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

- kehityspäällikkö Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Ari Grönroos, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- yksikön päällikkö Pauli Berg, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Ei huomautettavaa:

- VM:n ilmoitus 8.11.2013

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Vesa Vuorenkoski, Akava ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Finnvera Oyj (K)

- Finpro ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Yrittäjät (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, Sastamalan kaupunki (K)

- elinkeinojohtaja Janne Seurujärvi, Elinkeinot & kehitys Nordica (K)

- johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- toimitusjohtaja Aki Keskinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (K)

- toimitusjohtaja Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy (K)

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Euroopan parlamentin jäsen Tarja Cronberg, (K)

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys 20.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 25.11.2013

Valmistava keskustelu

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 26.11.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 29.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 33/2013 vp

​​​​