HE 174/2014

HE 174/2014

eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.10.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 02.10.2014 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 03.10.2014

Käsittely päättynyt 03.03.2015 HaVM 53/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

03.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

03.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 18/2014 vp

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö, poliisiosasto (K)

- valvontaosaston päällikkö Sami Rakshit, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 49/2014 vp

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja, Poliisihallitus (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Tulliliitto ry (K)

- Tullin Akavalainen Yhdistys ry (K)

- Tullivirkamiesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- valtiovarainministeriö (K)

28.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.02.2015

Yleiskeskustelu

27.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

03.03.2015

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 53/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.10.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 PeVL 49/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

26.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriöltä

03.12.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 49/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.10.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 LaVL 18/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula, sisäministeriö (K)

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriön rajavartio-osasto (K)

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- johtaja Sami Rakshit, Tulli (K)

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Viljanen, (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 18/2014 vp

​​​​