HE 175/2005

HE 175/2005

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 02.12.2005 MmVM 10/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Ilmo Kolehmainen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- kehitysjohtaja Tapani Mäkinen, Rannikon metsäkeskus (K)

Jatkettu I käsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluejohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- johtaja Hannu Valtanen, Metsäteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry (K)

- puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- puheenjohtaja Johannes Leppänen, Keski-Suomen metsäkeskus (K)

17.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Runar Lillandt, Rannikon metsäkeskus (K)

- alueneuvoja Kimmo Hovila, Metsänhoitoyhdistys Salometsä (K)

22.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

25.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

01.12.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 30.11.2005

02.12.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​