HE 175/2007

laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.02.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.02.2008

Käsittely päättynyt 03.04.2008 LiVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

08.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

13.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Maarit Mikkonen, Merenkulkulaitos (K)

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto (K)

- osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rahtialusyhdistys (K)

- Ahvenanmaan varustamoyhdistys (K)

28.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Esa Lonka, työ- ja elinkeinoministeriö

02.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.02.2008

Käsittely päättynyt 25.03.2008 PeVL 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.03.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2008 vp