HE 175/2013

HE 175/2013

eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 21.11.2013 StVM 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2013 vp