HE 175/2014

HE 175/2014

eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.10.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 02.10.2014

Käsittely päättynyt 20.11.2014 TaVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Pauli Kariniemi, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, valtiovarainministeriö

- toimistopäällikkö Jouni Timonen, Suomen Pankki (K)

- apulaisjohtaja Marja Nykänen, Finanssivalvonta (K)

- hallintoneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, korkein hallinto-oikeus

- kilpailuasiainneuvos Seppo Reimavuo, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

Ei huomautettavaa:

- STM:n ilmoitus 6.10.2014

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

- johtaja Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Mari Tyster, Kuntarahoitus Oyj (K)

- asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Talletussuojarahasto (K)

- talousjohtaja Harri Luhtala, OP-Pohjola osk (K)

- finanssineuvos Pauli Kariniemi, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, valtiovarainministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 5.11.2014

11.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 35/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, valtiovarainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

19.11.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 19.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

20.11.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 20.11.2014

Valmistunut:

- TaVM 20/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.10.2014

Käsittely päättynyt 07.11.2014 PeVL 35/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Päivi Leino-Sandberg, valtiovarainministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- tutkija Janne Salminen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

04.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen kandidaatti Piia-Noora Kauppi,

Epävirallinen keskustelu

05.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

07.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 35/2014 vp

​​​​