HE 176/2003

HE 176/2003

laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 11.03.2004 MmVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

12.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jukka Mirvo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Pirkko Saarela, Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys (K)

- puheenjohtaja Pekka Aikio, saamelaiskäräjät (K)

- lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, Saamelaiskäräjät

- kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, (K)

Jatkettu I käsittely

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Janne Aer, oikeusministeriö (K)

26.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jukka Mirvo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jukka Mirvo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

11.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 1/2004 vp