HE 176/2013

eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.11.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 90/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 StVM 24/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 07.11.2013

Käsittely päättynyt 19.11.2013 TyVL 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Käsittely

12.11.2013

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 90/2013 vp

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 90/2013 vp

19.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2013 vp