HE 177/2004

laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2004 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2004

Käsittely päättynyt 24.11.2004 StVM 31/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkittiin jaetuksi asetusluonnos

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- va. johtajaylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä (K)

Jatkettu I käsittely

29.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

09.11.2004

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Eero Hirvensalo, Töölön sairaala (HYKS) (K)

- johtava ylilääkäri Seppo Seitsalo, Orton (K)

- tuottajajohtaja Mikko Nenonen, Reumasäätiön sairaala (K)

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

18.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

24.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 31/2004 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2004

Käsittely päättynyt 09.11.2004 SiVL 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

28.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Pulkkinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Lääkäriliiton kirjallinen lausunto

19.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjallinen lausunto

19.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

21.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

09.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 14/2004 vp