HE 177/2007

HE 177/2007

laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.02.2008

Käsittely päättynyt 19.02.2008 StVM 2/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos

- lakiyksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.02.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2008 vp

​​​​