HE 177/2012

HE 177/2012

eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 - 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.12.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 83/2012

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 11.12.2012

Käsittely päättynyt 11.12.2012 VaVM 37/2012 vp

Käsittelyvaiheet

11.12.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.12.2012

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

11.12.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 83/2012 vp

Valmistunut:

- VaVM 37/2012 vp

Verojaosto

11.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto

- professori Heikki Niskakangas, Aalto-yliopisto (K)

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​