HE 178/2005

liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 08.12.2005 StVM 39/2005 vp

Käsittelyvaiheet

26.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

24.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus edustaen myös Potilas- ja Ympäristövakuutuskeskuksia

25.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

07.12.2005

Yleiskeskustelu

08.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 39/2005 vp