HE 178/2006

laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.10.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.10.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.10.2006

Käsittely päättynyt 25.01.2007 MmVM 19/2006 vp

Käsittelyvaiheet

17.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- metsänhoitopäällikkö Hannu Niemelä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen kirjallinen lausunto

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallinen lausunto

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- liittosihteeri Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Tage Fredriksson, Puuenergia ry

- metsäasiantuntija Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Olli Mäkipää, Eteläisen-Suomen yhteismetsät

- ympäristöjohtaja Pirkko Selin, Vapo Oy

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Aula, Pohjois-Suomen Metsänomistajain liitto ry

- johtaja Jukka Koivumäki, Länsi-Suomen Metsänomistajain liitto

- toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry (K)

- pääsihteeri Reino Mattila, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus (K)

- toiminnanjohtaja Timo Hongisto, Metsänhoitoyhdistys Lakeus

- metsänhoidon neuvoja Rauno Hakala, Metsänhoitoyhdistys Salometsä ry

- puheenjohtaja Hans-Erik Lindqvist, Metsäkeskusten viranomaistoimintaryhmä (K)

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 45/2006 vp

08.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö

14.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus

- johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

- puheenjohtaja Johannes Leppänen, Keski-Suomen metsäkeskus

- johtaja Ilmo Kolehmainen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

15.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

09.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.01.2007

Asia poistettu esityslistalta.

11.01.2007

Valmistava keskustelu

12.01.2007

Jatkettu valmistava keskustelu

23.01.2007

Yleiskeskustelu

24.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

25.01.2007

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 19/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.10.2006

Käsittely päättynyt 01.12.2006 PeVL 45/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

16.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

01.12.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 45/2006 vp