HE 179/2009

HE 179/2009

laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 103/2009LA 119/2008LA 36/2008LA 83/2008LA 86/2007LA 89/2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 StVM 50/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

- työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos (K)

- työvoimapalveluasiantuntija Ritva Kaijo, Satakunnan TE-keskus (K)

- vastuualuepäällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon TE-keskus (K)

- kehittämispäällikkö Jorma Palola, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

- varapuheenjohtaja Markku Virtanen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

06.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitykset

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 119/2008 vp, LA 36/2008 vp, LA 83/2008 vp, LA 86/2007 vp, LA 89/2008 vp

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö

18.11.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 103/2009 vp

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön kirjelmä

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 22/2009 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 12.11.2009 TyVL 22/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu, Akava ry

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

20.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Työttömyysvakuutusrahasto (K)

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Olli E. Kangas, Kansaneläkelaitos (K)

- kassanjohtaja Markku Virtanen, Palvelualojen työttömyyskassa

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

11.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

12.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 22/2009 vp

​​​​