HE 18/2009

laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.03.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 18.03.2009

Käsittely päättynyt 05.05.2009 MmVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kehitysjohtaja Jarmo Kohonen, Geologian tutkimuslaitos (K)

- johtaja Antti Kosonen, Maanmittauslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

01.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- liikenneneuvos Seppo Öörni, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- yksikön päällikkö Yrjö Sucksdorff, Suomen ympäristökeskus (SYKE) (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Maanomistajain Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Risto Kalliola, (K)

16.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

24.04.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.04.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 29.4.

05.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 29.4.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 2/2009 vp