HE 18/2010

HE 18/2010

Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.03.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 25.03.2010

Käsittely päättynyt 19.05.2010 LaVM 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Raija Toiviainen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnansyyttäjä Tuomas Oja, Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- tulliylitarkastaja Anu Jaakkola, Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö

- sisäasiainministeriön rajavartio-osasto

20.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Eurojustin Suomen kansallinen jäsen Ritva Sahavirta, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus

28.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- rikoskomisario Kaj Björkqvist, Eurojustin Suomen kansallisen jäsenen avustaja

07.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.05.2010

Valmistava keskustelu

19.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2010 vp

​​​​