HE 18/2013

HE 18/2013

eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.03.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.03.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.03.2013

Käsittely päättynyt 26.04.2013 TaVM 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.03.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Arja Tanninen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- teknologiapäällikkö Timo Vanttola, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

Valmistava keskustelu

16.04.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 6/2013 vp

Jatkettu valmistava keskustelu

26.04.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.4.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 10/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 20.03.2013

Käsittely päättynyt 12.04.2013 YmVL 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Miliza Malmelin, ympäristöministeriö (K)

- lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Arja Tanninen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.04.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 6/2013 vp