HE 18/2014

HE 18/2014

eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 15/2011

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 24.10.2014 LaVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 15/2011 vp

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö (K)

- lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven, ulkoasiainministeriö (K)

13.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnansyyttäjä (vv), OTT Mikael Lohse, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto (K)

13.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Markus Terenius, Keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Harri Sarvanto, suojelupoliisi (K)

- asianajaja Kalle Ervasti, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

18.06.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 16/2014 vp

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 26/2014 vp

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

10.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.10.2014

Yleiskeskustelu

24.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 11/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 02.10.2014 PeVL 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.04.2014

Epävirallinen keskustelu

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Elina Pirjatanniemi, (K)

06.06.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

02.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 26/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 17.06.2014 HaVL 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö, poliisiosasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen, Poliisihallitus (K)

- rikostarkastaja Markus Terenius, keskusrikospoliisi (K)

- osastopäällikkö Harri Sarvanto, suojelupoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

- Poliisiammattikorkeakoulu (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kimmo Nuotio, (K)

Ei huomautettavaa:

- Tulli

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

27.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sihteerin yhteenveto asiantuntijalausunnoista.

28.05.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

17.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 16/2014 vp