HE 180/2003

laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.02.2004

Käsittely päättynyt 17.02.2004 LiVM 7/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

06.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Lassi Hilska, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

17.02.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 7/2004 vp