HE 180/2007

HE 180/2007

Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.02.2008

Käsittely päättynyt 29.02.2008 VaVM 2/2008 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

29.02.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 2/2008 vp

Verojaosto

22.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sami Koskinen, Verohallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

26.02.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​