HE 180/2009

laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 111/2008 vp LA 115/2008 vp LA 133/2008 vp LA 4/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2010 StVM 14/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 21/2010 vp

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

18.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lakimies Johanna Haapala-Mrena, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- tupakkatyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Oksala,

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

- asiamies Paavo Heiskanen, Tupakkateollisuusliitto ry (K)

- hallituksen jäsen Lauri Mäkinen, Tupakkateollisuusliitto ry

- johtaja Mikael von Rabenau, Philip Morris Finland Oy (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 111/2008 vp, LA 115/2008 vp, LA 133/2008 vp, LA 4/2007 vp

25.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- ylilääkäri Antero Heloma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

- dosentti Outi Salminen, Helsingin yliopisto (K)

- professori, ylilääkäri Henrik Riska, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry

- järjestöjohtaja Mervi Puolanne, Hengitysliitto Heli ry (K)

- ylilääkäri Matti Rautalahti, Syöpäjärjestöt (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

- työ- ja elinkeinoministeriö

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

27.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Pertti Metiäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- johtava ympäristötarkastaja Markku Viinikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus (K)

- puheenjohtaja Olli Simonen, Lääkärit tupakkaa vastaan verkostoon

- 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

01.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

02.06.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2010

Keskusteltiin asiasta.

08.06.2010

Yksityiskohtainen käsittely

09.06.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 05.05.2010 PeVL 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

15.04.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

23.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

05.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 21/2010 vp