HE 180/2014

HE 180/2014

eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 VaVM 36/2014 vp

Käsittelyvaiheet

17.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.10.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

04.12.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 36/2014 vp

Verojaosto

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kirkkohallitus (K)

21.11.2014

Keskusteltiin asiasta.

28.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

​​​​