HE 182/2004

HE 182/2004

laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.10.2004

Käsittely päättynyt 29.10.2004 LiVM 20/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

06.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

08.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- liikennetarkastaja Juha Piironen, Ratahallintokeskus (K)

Jatkettu I käsittely

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Pertti Saarela, VR-Yhtymä Oy (K)

21.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- 1. varapuheenjohtaja Mauno Pajunen, Rautatiealan Teknisten Liitto RTL

- sopimussihteeri Hannu Siltala, Rautatieläisten liitto (K)

- pääsihteeri Timo Tanner, Veturimiesten liitto

- Timo Tanner, Rautatievirkamiesliitto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Merkitty saapuneeksi

22.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- opetusneuvos Seppo Niinivaara, opetusministeriö

- ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

28.10.2004

Merkitty saapuneeksi

Yleiskeskustelu

29.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 20/2004 vp

​​​​