HE 182/2010

laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.10.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 13.10.2010

Käsittely päättynyt 24.02.2011 TaVM 48/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Anja Tuomola, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Keskuskauppakamari (K)

28.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kirsi-Maria Halonen, Hansel Oy (K)

- varatuomari Juha Terho, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- kiinteistölakimies Pekka Henriksson, Senaatti-kiinteistöt (K)

- hankintalakimies Caspar Friberg, Helsingin kaupungin hankintakeskus (K)

- lakiasiain päällikkö Esa Näätänen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jyväskylän kaupungin Hankintakeskus (K)

03.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kai Kalima, (K)

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 3.2.2011

04.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n korjattu vastine 4.2.2011

Valmistava keskustelu

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 24.2.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 48/2010 vp