HE 182/2014

eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 TaVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimiesharjoittelija Meri Pensamo, ympäristöministeriö (K)

- ryhmäpäällikkö Heikki Väisänen, Energiavirasto (K)

- asiantuntija Sirpa Leino, Energiateollisuus ry (K)

- yksikönpäällikkö Hille Hyytiä, Motiva Oy (K)

- energiatehokkuusasiantuntija Risto Saarikivi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- professori Pertti Järventausta, Tampereen teknillinen yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

18.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 22/2014 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- Energiatutka Oy (K)

- Ista Pohjois-Eurooppa (K)

- Suomen Yrittäjät (K)

- Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Valmistava keskustelu

04.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- Klaus Känsälän muistio lisäselvityksenä Energiatutkan lausuntoon

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 4.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 23/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 14.10.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 YmVL 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Meri Pensamo, ympäristöministeriö (K)

- erikoistutkija Paula Kivimaa, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtava tutkija Kari Sipilä, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- yksikönpäällikkö Hille Hyytiä, Motiva Oy (K)

- energiatehokkuusasiantuntija Risto Saarikivi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiateollisuus ry (K)

- Ista (K)

14.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 22/2014 vp