HE 183/2008

HE 183/2008

Suomen ja Tsekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.11.2008

Käsittely päättynyt 13.11.2008 HaVM 18/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 18/2008 vp

​​​​