HE 183/2013

HE 183/2013

eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.11.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.11.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 StVM 30/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Kirjaus

18.11.2013

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kela, THL, Valvira, Tulli

Käsittely

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Mari Laurén, sosiaali- ja terveysministeriö

- yliproviisori Johanna Linnolahti, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Harjula, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Anna Alonen, Lääketeollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kela

- Tulli

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- Suomen Kuntaliitto

04.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- STM:n muistio

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Valmistava keskustelu

10.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 30/2013 vp

​​​​