HE 183/2014

HE 183/2014

eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lähettänyt 15.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 49/2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 04.12.2014 TyVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2014

Pyydetty lausunto:

- TyVP 64/2014 vp 3 § - StV

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- palveluesimies Riitta Kallio, Lapin TE-toimisto (K)

- aikuis- ja perhetyön päällikkö Saila Hohtari, Rauman työvoiman palvelukeskus (K)

- lakimies Raisa Forsström, KELA (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- luottamushenkilö Mikko Viskari, Janakkalan kunta (K)

- sosiaalityön johtaja Anne Roinevirta, Janakkalan kunta (K)

- toiminnanjohtaja Anne Huotari, Paltamon työvoimayhdistys ry (K)

- tutkija Peppi Saikku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

18.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 28/2014 vp

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 14/2014 vp

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 41/2014 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitykset 25. ja 26.11.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 49/2012 vp

03.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

04.12.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 12/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 25.11.2014 PeVL 41/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

25.11.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 41/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 14.11.2014 HaVL 28/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö (K)

- lakimies Raisa Forsström, Kansaneläkelaitos KELA (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Akava ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- JUKO ry:n ilmoitus, että se liittyy Akavan näkemyksiin eikä anna omaa lausuntoa

23.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Yleiskeskustelu

- luonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 28/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 18.11.2014 StVL 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

16.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Käsittely

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Raisa Forsström, Kansaneläkelaitos (K)

- tutkija Peppi Saikku, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

24.10.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo, Rauman kaupunki/ Sosiaali- ja terveysvirasto (K)

- palveluesimies Helena Määttälä, Kuopion työvoiman palvelukeskus (K)

- työllisyyskoordinaattori Aini Iivari, Sallan kunta (K)

- johtaja Tuomas Yliruka, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) (K)

- neuvotteleva virkamies Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

06.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta/lopettamisesta

06.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.11.2014

Valmistava keskustelu

13.11.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

18.11.2014

Esitelty lausuntoluonnos

18.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 14/2014 vp