HE 184/2012

HE 184/2012

eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2013

Käsittely päättynyt 15.03.2013 HaVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Leena Kuusama, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- tutkija Ville Hinkkanen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

01.03.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Valmistunut:

- HaVM 2/2013 vp

​​​​