HE 184/2014

HE 184/2014

eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.10.2014

Käsittely päättynyt 16.01.2015 StVM 38/2014 vp

Käsittelyvaiheet

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.12.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 48/2014 vp

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- yksikön päällikkö Esko Nuotto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

- johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- yksikön päällikkö, tutkimuspäällikkö Arto Palmu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

05.12.2014

Ei huomautettavaa:

- OM.

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- puheenjohtaja Tapani Keränen, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA (K)

- toimialajohtaja Petri Bono, Syöpäkeskus edustaen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää (K)

- johtaja, professori Matti Lehto, Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikkö (K)

- erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- erityisasiantuntija Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry (K)

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

13.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.01.2015

Valmistava keskustelu

16.01.2015

Esitelty mietintöluonnos

16.01.2015

Yksityiskohtainen käsittely

16.01.2015

Valmistunut:

- StVM 38/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 PeVL 48/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- professori Lasse Lehtonen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Pekka Nurmi, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- vastine sosiaali- ja terveysministeriöltä

13.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 48/2014 vp

​​​​