HE 185/2004

laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.10.2004

Käsittely päättynyt 27.10.2004 TyVM 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

06.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

- apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

Jatkettu I käsittely

26.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sopimusvastaava,lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Minna Helle, Akava ry

- lakimies Martti Virtanen, Palvelutyönantajat ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

27.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 13/2004 vp