HE 185/2010

laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 HaVM 26/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnot

Käsittely

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Helena Kantola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Eira Parppei, ulkoasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Jorma Vuorio, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Yrsa Nyman, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- poliisitarkastaja Pia Holm, Poliisihallitus (K)

- ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, suojelupoliisi (K)

- ylikomisario Sakari Harju, Helsingin poliisilaitos (K)

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu (K)

- Opetushallitus (K)

- Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- Suomen Islamilainen Neuvosto (K)

- Pakolaisneuvonta ry (K)

- Pelastakaa Lapset ry (K)

- Suomen Punainen Risti (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Raha-automaattiyhdistys (K)

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki, Varsinais-Suomen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- maahanmuuttoasioiden asiantuntija Helena Hämäläinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- erikoistutkija Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Akava ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- paikallisjohtaja Marjatta Erharuyi, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto, Maahanmuuttajapalvelut (K)

- valtuuston jäsen Abdirazak Mohamed Hassen, Suomen somaliliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Petr Potchinchtchikov, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto r.y. (K)

- dosentti Tuomas Martikainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Suomen Kansanopistoyhdistys (K)

16.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 17/2010 vp.

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, Pudasjärven kaupunki (K)

- maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander, Helsingin kaupunki (K)

- neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- projektipäällikkö Peter Kariuki, sisäasiainministeriö

23.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 42/2010 vp ja SiVL 16/2010 vp.

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen somaliliitto ry (K)

25.11.2010

Yleiskeskustelu

- alustava luonnos 25.11.2010

30.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 26/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 19.11.2010 PeVL 42/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Liisa Nieminen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raija Huhtanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.11.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 42/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 19.11.2010 SiVL 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kurt Torsell, Suomen Kuntaliitto (K)

- yliasiamies Antti Arjava, Suomen kulttuurirahasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- TJS opintokeskus ja OK-opintokeskus

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY

- Opintokeskukset ry

- Suomen kesäyliopistot ry

- Suomen Kansanopistoyhdistys

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- kehittämispäällikkö Jenni Tuominen, Monika-Naiset Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Tarja Monto, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry (K)

- pääsihteeri Sari Haavisto, Etnisten suhteiden neuvottelukunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Amiedu

- Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry.

- Helsingin kaupunki

- Kuurojen Liitto ry

- Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

- Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

- Lastensuojelun Keskusliitto

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Akava ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

- Uudenmaan ELY-keskus

- Kansalaisopistojen liitto KoL

- Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

11.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Espoon kaupunki

12.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 11.11.2010 TyVL 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto (K)

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Yrsa Nyman, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- johtaja Rebecka Svedlin, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto, Espoon kaupunki (K)

- maahanmuuttokoordinaattori Satu Kurri, Kouvolan kaupunki (K)

- maahanmuuttotyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen, Tampereen maahanmuuttajaneuvosto (K)

- kehittämispäällikkö Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry (K)

- hallituksen jäsen Natalia Kozlova, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Närpiön kaupunki (K)

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Yleiskeskustelu

11.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 17/2010 vp