HE 186/2005

laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.11.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 35/2005 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

25.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 35/2005 vp

Verojaosto

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Anneli Kukkonen, Verohallitus

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus

- apulaisjohtaja Kirsi Lahtinen, Patentti- ja rekisterihallitus

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

11.11.2005

Epävirallinen keskustelu

- - lausunnon pyytäminen?

18.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Taloushallintoliitto ry:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Patentti- ja rekisterihallinnon kirjallinen lausunto.

22.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.