HE 186/2010

laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 09.11.2010 HaVM 19/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Viivi Männikkö, sisäasiainministeriö (K)

- komentaja Matti Lallukka, sisäasiainministeriö

- neuvottelupäällikkö Mika Saarinen, sisäasiainministeriö

- pääluottamusmies Juha Masalin, Merivartioliitto ry (K)

- pääluottamusmies Markku Pietikäinen, Rajavartioliitto ry (K)

- kapteeniluutnantti Paul Karle, Upseeriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- puolustusministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Suomen Meripelastusseura ry (K)

Epävirallinen keskustelu

28.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 19/2010 vp