HE 186/2013

HE 186/2013

eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.11.2013 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2013

Käsittely päättynyt 18.03.2014 LaVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.02.2014

Keskusteltiin asiasta.

12.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

- käräjätuomari, osastonjohtaja Eeva Tikka, Espoon käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Kaisa Helevä-Vuoti, Oulun käräjäoikeus (K)

- perheasioiden yksikön esimies, oikeustieteen kandidaatti Marjatta Karhuvaara, Espoon kaupunki (K)

- asianajaja Anna Pellosniemi, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rovaniemen hovioikeus (K)

- Pohjanmaan käräjäoikeus (K)

Ei huomautettavaa:

- valtiovarainministeriö.

Merkitty saapuneeksi

- valiokunnalle toimitetut asiaan littyvät vetoomukset.

13.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jaana Tervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- käräjätuomari Päivi Saukonoja, Suomen tuomariliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

19.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija, hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- oikeustieteen tohtori Maija Auvinen, (K)

- professori Juha Hämäläinen, (K)

- käräjätuomari Petra Spring-Reiman, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

- erikoispsykologi Päivi Mäntylä-Karppinen, Suomen Psykologiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Juha Järä, Isät lasten asialla ry (K)

- hallintopäällikkö Antti Alén, Miessakit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liperin kunta (K)

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

28.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- lapsiasiavaltuutetun lisälausunto.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö

06.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

07.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lisäselvitys

18.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2014 vp

​​​​