HE 187/2004

HE 187/2004

laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 14.06.2005 HaVM 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marko Hasari, puolustusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

14.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

15.12.2004

Pyydetty lisäselvitys:

- sisäasiainministeriön vastine saaduista asiantuntijalausunnoista

03.02.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sisäasiainministeriön vastine 31.1.2005

07.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ari-Matti Nuutila,

22.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Jorma Toivanen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

11.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjelmä 9.5.2005.

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

Pyydetty lausunto:

- PeV

03.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marko Hasari, puolustusministeriö (K)

14.06.2005

Yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi mietintöluonnos, joka esiteltiin.

Yksityiskohtainen käsittely

14.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistunut:

- HaVM 11/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 12.04.2005 PeVL 10/2005 vp

Käsittely päättynyt 08.06.2005 PeVL 23/2005 vp

Käsittelyvaiheet

15.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

26.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylitarkastaja Eero Laine, sisäasiainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

Jatkettu I käsittely

25.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

26.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- pääesikunnan muistio 24.11.2004.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön muistio 29.11.2004.

04.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- SM:n vastine HaV:lle 31.1.2005

11.03.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

01.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

05.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Deutscher Bundestagin 14.07.2004 hyväksymä laki

07.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

12.04.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2005 vp

17.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

20.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Ennakkokäsittely

20.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Ilkka Saraviidan kirjallinen lausunto

01.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen kirjallinen lausunto

I käsittely

07.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Jatkettu I käsittely

08.06.2005

Yksityiskohtainen käsittely

- 7.6. esitelty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 23/2005 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Sami Paatero, puolustusministeriö

- hallitussihteeri Marko Hasari, puolustusministeriö (K)

- prikaatikenraali Heikki Lyytinen, Pääesikunta (K)

Jatkettu I käsittely

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen, Valtioneuvoston kanslia

- toimistopäällikkö Vesa Ruuska, Säteilyturvakeskus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

15.03.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 4/2005 vp

​​​​