HE 187/2008

HE 187/2008

96. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän kalastusalan koskevan yleissopimuksen ja sitä täydentävän suosituksen johdosta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan (nyk. työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan) mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 24.10.2008

Käsittely päättynyt 20.11.2008 TyVM 12/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

13.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

18.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 12/2008 vp

​​​​