HE 187/2009

HE 187/2009

laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.10.2009

Käsittely päättynyt 03.12.2009 TaVM 28/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Armi Taipale, valtiovarainministeriö

- lakimies Olli Laurila, Finanssivalvonta (K)

- lakimies Mirjami Kajander-Saarikoski, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakimies Susanna Tolppanen, NASDAQ OMX Helsinki Oy

- päälakimies Jorma Yli-Jaakkola, Euroclear Finland Oy (K)

- varapuheenjohtaja Sari Lounasmeri, Osakesäästäjien Keskusliitto ry (K)

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvonantaja Risto Koponen, Suomen Pankki (K)

- finanssisihteeri Armi Taipale, valtiovarainministeriö (K)

27.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastine 26.11.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

01.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n sähköpostiviesti 30.11.2009

Valmistava keskustelu

03.12.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 3.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 28/2009 vp