HE 187/2012

eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

- ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Punainen Risti (K)

04.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Hirttiö, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin poliisilaitos (K)

09.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- sisäasiainministeriö (K)

11.04.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.04.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 5/2013 vp