HE 187/2014

HE 187/2014

eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtioneuvoston kanslia

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 28.11.2014 HaVM 32/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia (K)

- hankejohtaja Janne Kerkelä, valtioneuvoston kanslia (K)

- hankepäällikkö Sami Kivivasara, valtioneuvoston kanslia (K)

- lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- arkistolaitos (K)

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö (K)

- hallintojohtaja Hannu Antikainen, puolustusministeriö (K)

- konserniohjausyksikön johtaja Janne Kuusela, puolustusministeriö (K)

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- puheenjohtaja Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- valtioneuvoston kanslia (K)

20.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 32/2014 vp

​​​​