HE 188/2008

HE 188/2008

laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.11.2008

Käsittely päättynyt 09.12.2008 StVM 39/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 39/2008 vp

​​​​