HE 188/2009

HE 188/2009

laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 14.10.2009

Käsittely päättynyt 19.02.2010 MmVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- eläinlääkäri Vuokko Puurula, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Matleena Haapa, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

Kirjaus

17.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

Käsittely

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Hannu Myllymäki, ProAgria Keskusten Liitto (K)

- puheenjohtaja, eläinlääkäri Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

- jalostusosaston johtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry (K)

Kirjaus

24.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lammasyhdistys ry (K)

Käsittely

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ProAgria Suomen Maatalouden Laskentakeskus (K)

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 34/2009 vp

09.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaus

09.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lampuri Marko Känsälä, (K)

Käsittely

10.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintölunnos

12.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

18.02.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 18.2.

19.02.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 18.2.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.10.2009

Käsittely päättynyt 26.11.2009 PeVL 34/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​