HE 188/2012

eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.02.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.02.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2013

Käsittely päättynyt 22.03.2013 HaVM 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen, ulkoasiainministeriö (K)

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

12.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lupahallintojohtaja Anne Aaltonen, Poliisihallitus (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- komisario Anne Hiltunen, Helsingin poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

14.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Rokkanen, edustaen Itella Oyj ja Itella Posti Oyj:tä (K)

- business manager Jan Karlsson, R-kioski Oy (K)

- myyntijohtaja Jonas Stjernberg, Suomen Lähikauppa Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

- Suomen Nimismiesyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisin lupahallintostrategia SM:n julkaisu 7/2012, Lupahallinnon kehittämishanke — loppuraportti, Lupa 2016 hankesuunnitelma ja liite 1: Lupa 2016 perustelut: Poliisin lupahallinnon visio

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2013 vp

19.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö (K)

21.03.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.02.2013

Käsittely päättynyt 14.03.2013 PeVL 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.02.2013

Epävirallinen keskustelu

27.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Setälä, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

14.03.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2013 vp